Dene wos guet geit, giengs besser, giengs dene besser, wos…

Dene wos guet geit, giengs besser,
giengs dene besser, wos weniger guet geit,
was aber nid geit, ohni das dene,
wos guet geit, weniger guet geit.
Drum geit wenig, für dass es dene
besser geit, wos weniger guet geit.
Und drum geits au dene nid besser,
wos guet geit.